Lursoft un fizisko personu dati

Cik daudzi no jums pamanīja, ka Lursoft ir ieviesis datu bāzi, kurā var uzzināt fizisku personu datus- adresi, personas kodu, piederošos īpašumus, u.t.t. ?

Pēc apraksta secinu, ka ja esmu uzņēmuma dibinātājs, vai dalībnieks, tad jebkurš par nelielu, bet ļoti taisnīgu atlīdzību var uzzināt kas tieši man pieder un kur es dzīvoju. Līdzīgi ir arī tad, ja, piemēram, man ir piederoša komercķīla, vai noslēgts laulības līgums.

Līdz šim es biju dzīvojis ilūzijā, ka privātpersonu dati, tajā skaitā personas kods un dzīves vietas adrese ir privāta un aizsargājama informācija, taču Lursofts norāda, ka es kļūdos:

Saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem šī informācija tiek uzskatīta kā vispārpieejama.

Briesmīgi, patiesībā.

2 thoughts on “Lursoft un fizisko personu dati”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.