Zemjumta.lv blogs

Lai veiksmīgāk komunicētu ar portāla lietotājiem, esam izveidojuši zemjumta.lv blogu, kurā turpmāk tiks rakstīts par dažādām tēmām, kas saistītas gan ar pašu portālu, gan jomu kopumā.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.